Płatności Google Ads

Płatności automatyczne Google Ads

Aktualnie jedyną dostępną formą rozliczenia dla nowych kont Google Ads są płatności automatyczne. Korzystanie z niej wymaga podpięcia karty płatniczej, a należność pobierana jest bez naszego […]

Faktura Google Ads

Jak rozliczać koszty kampanii? Koszty kampanii Google Ads można rozliczać na dwa sposoby. Jeśli kampania jest prowadzona na koncie agencji (lub freelancera, z którym współpracujemy), budżet […]

Jak przejść z płatności automatycznych na ręczne na koncie Google Ads (AdWords)

[Artykuł archiwalny – aktualnie nie ma możliwości przejścia na płatności ręczne] Powodów dla których zmieniamy formę płatności w Google Ads może być wiele. Przede wszystkim może […]

Jak skonfigurować płatności na koncie Google Ads (Adwords)

Niezależnie od tego jaki typ kampanii Google Ads planujemy uruchomić na naszym koncie, aby móc tego dokonać, musimy najpierw skonfigurować Profil płatności. W trakcie tworzenia samego […]