Konta Google łączenie

Jak połączyć konto Google Ads z Google Analytics

Łączenie kont Google Ads z Google Analytics ma na celu usprawnienie raportowania w obu tych usługach. Dzięki niemu w statystykach Google Analytics będą widoczne szczegółowe raporty […]