Google Ads dostęp

Jak dać dostęp do konta Google Ads

Są dwa główne powody, dla których rozważamy udostępnienie danych z naszego konta reklamowego innym użytkownikom: zatrudnienie nowego pracownika, który w naszym imieniu będzie zajmował się kontem […]